همه نوشته‌های giti

دعوت نامه نهمین نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی نمایشگاه بین المللی اصفهان

سرور گرامی بدینوسیله از حضرت عالی دعوت می شود جهت بازدید از غرفه شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی گیتی آسا در نهمین نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی مورخ 20 الی 23 اردیبهشت ماه 1401 واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان غرفه 326 که با رویکرد تولید، دانش بنیان و…

ادامه مطلب