بازرسی فنی

خدمات فنی شرکت گیتی آسا (Technical Services)

تجارب به دست آمده از پروژه ها در زمینه اعمال رنگها و پوشش های ضد خوردگی و سوابق بدست آمده از کارایی و دوام این نوع پوشش ها، نشان می دهد بیش از 70 درصد  کارایی یک سیستم رنگ آمیزی به کیفیت آماده سازی مناسب سطح و شرایط اعمال بستگی دارد. با پیشرفت روزافزون پوشش ها و رنگهای صنعتی، طبعا نیاز به مهارتهای تخصصی بیشتر می گردد و لذا اهمیت خدمات فنی شرکت تولید کننده رنگ در فرایند رنگ آمیزی حرفه ای، پررنگ تر می شود. هر ساله ده ها پروژه رنگ آمیزی در کشور به دلیل اعمال نامناسب و رعایت نکردن نکات فنی، دچار خسارت فراوان می شود که به غیر از ضرر های مالی، باعث دوباره کاری و تاخیر در روند پروژه و یا بهره برداری آن می شود. ضمن آنکه در بعضی موارد که عیوب کار پس از نصب تجهیزات مشخص شود، اصلاح کار غیرممکن می شود.

واحد مهندسی فروش شرکت گیتی آسا به عنوان یک واحد مستقل با دارا بودن تیم مهندسی باتجربه و آموزش دیده با هدف رضایت مشتریان، ارائه دهنده خدمات فنی تخصصی در زمینه سیستم های پوششی براساس دانش روز و استانداردها، به شرح ذیل می باشد.

- ارائه خدمات مشاوره ای پیش از فروش جهت انتخاب سیستم های رنگ با توجه به شرایط محیطی، نوع سرویس و ...

- ارائه خدمات فنی پس از فروش به مشتریان

- برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی (در محل مشتری و سایت پروژه) با سر فصل های آماده سازی سطح، اعمال رنگ و پوشش و بازرسی سطح و پوشش

- اجرای Reference Area جهت حصول ضمانت کیفیت در حضور ناظر کارفرما و دیگر عوامل پروژه

- بازرسی از عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی جهت حصول ضمانت کیفیت

- انجام آزمونهای تخصصی و تست های میدانی حین و پس از عملیات در محل پروژه شامل: زبری سنجی، ضخامت سنجی خشک، ضخامت سنجی تر، سنجش شرایط محیطی، تست چسبندگی Pull-Off، تست چسبندگی Cross Cut، تست چسبندگی X Cut، تست منفذیابی Holiday و تست میزان نمک.

تیم خدمات فنی شرکت گیتی آسا همچنین نکات زیر را جهت رفع هرگونه نقص و کاهش ریسک سرلوحه کار خود قرار داده است:

- رعایت کلیه اصول کنترل کیفی

- ضمانت اجرا در زمینه رنگ های حفاظتی، ضد خوردگی، صنعتی و دریایی

- حفظ منافع و کمک به کاهش هزینه های مشتری

- حصول اطمینان از کیفیت محصولات اعمال شده