gp

پرایمرهای اپوکسی

سیلر اپوکسی

سیلر اپوکسی شرکت گیتی آسا یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می‌باشد. این پوشش غالباً به صورت Tie Coat بر روی سطوح متخلخل برای جلوگیری از بروز عیوب در لایه‌های بعدی اعمال می‌گردد. بر همین اساس دو محصول GITICOVER81050 برای اعمال بر روی سطح پرایمر اتیل سیلیکات (GITIZINC10020 و GITIZINC10020-3) و محصول GITIFLOOR82101 برای اعمال بر روی سطوح بتنی طراحی و پیشنهاد می‌گردد.

برای اطلاع از سایر ویژگی‌های فنی به دیتاشیت این محصولات مراجعه فرمایید.