تاییدیه های کیفی

تاییدیه های فنی

در اکثر پروژه‌ها، بررسی کیفی محصولات خریداری شده یک الزام است. از این رو کارفرمای محترم پروژه رأساً به این مهم مبادرت می‌نماید و محصولات خریداری شده جهت هر پروژه را به صورت جداگانه، نمونه برداری کرده و از طریق آزمایشگاه‌های مرجع مانند مترا، پژوهشگاه صنعت نفت، مناطق نفتخیز جنوب، پژوهشگاه نیرو و ... نسبت به صحه گذاری کیفی آن‌ها اقدام می‌نماید. در همین راستا، محصولات شرکت گیتی آسا بارها از سوی کارفرمایان محترم توسط آزمایشگاه‌های مرجع مورد ارزیابی قرار گرفته و هر بار با عنایت خدا سربلند از این آزمون‌ها بیرون آمده است. از جمله این کارفرمایان می‌توان به شرکت‌های مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران، ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران، فراب و ... اشاره نمود.

1- تأییدیه های کیفی برای سیستم رنگ آمیزی مخازن و لوله‌های آب آشامیدنی از پژوهشگاه نیرو

اپوکسی زینک فسفات H.B GitiGuard11140 (کد قدیم: EPW104P) اپوکسی H.B GitiGuard22121 (کد قدیم: EPF7121H) اپوکسی بهداشتی GitiGuard31111 (کد قدیم: EPW8050) 3623/84 20/04/84
اپوکسی زینک فسفات H.B GitiGuard11140 (کد قدیم: EPW104P) اپوکسی H.B GitiGuard22121 (کد قدیم: EPF7121H) اپوکسی بهداشتی GitiGuard31111 (کد قدیم: EPW8050) --- 22/05/84

2- تأییدیه کیفی برای سیستم رنگ آمیزی تک لایه مخازن و لوله‌های آب آشامیدنی از مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف

اپوکسی بدون حلال بهداشتی GitiMastic51581 اپوکسی بدون حلال بهداشتی GitiMastic51581 اپوکسی بدون حلال بهداشتی GitiMastic51581 12980/2270//97/د 28/09/97

3-تأییدیه های کیفی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پوشش اپوکسی گلس فلیک Korepox EH2350(GF) NORSOK M-501 8353 04/11/88
پوشش اپوکسی گلس فلیک بدون حلال Korepox EH3200(GF) NORSOK M-501 8354 04/11/88
رنگ لایه میانی آلکیدی GitiKyd22301 (کد قدیم: ADF31111A) SSPC-PAINT 104-TYPE II 8762 29/10/89
رنگ لایه نهایی آلکیدی GitiKyd31301 (کد قدیم: AD5001A) SSPC-PAINT 104-TYPE I 8763 29/10/89
پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید GitiGuard11140 (کد قدیم: EPW104P) IPS-M-TP-215 8764 29/10/89
پرایمر زینک اتیل سیلیکات GitiZinc10020 (کد قدیم: ST2003) IPS-M-TP-210 8765 29/10/89
پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 (کد قدیم: EPZR2003) IPS-M-TP-205 8766 29/10/89
پوشش اپوکسی لایه میانی H.B (مخصوص سطوح داخلی مخازن) GitiGuard22121 (کد قدیم: EPF7121HAI) IPS-M-TP-220 8767 29/10/89
پوشش اپوکسی لایه میانی H.B (مخصوص سطوح خارجی) GitiCover23121 (کد قدیم: EPF3119H) IPS-M-TP-220 8768 29/10/89
رنگ پلی‌یورتان H.B GitiDur32211 (کد قدیم: PUF5000H) IPS-M-TP-235 8769 29/10/89
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای200 درجه سانتیگراد GitiTerm32409 (کد قدیم: SL230) IPS-M-TP-168 8773 29/10/89
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای400 درجه سانتیگراد GitiTerm33419 (کد قدیم: SL400) ASTM D2485 8774 29/10/89
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای600 درجه سانتیگراد GitiTerm33429 (کد قدیم: SL600) ASTM D2485 8775 29/10/89
پوشش کولتار اپوکسی H.B مشکی GitiGuard61151-9005 (کد قدیم: EPTR900H) IPS-M-TP-190 8880 27/10/89
پوشش کولتار اپوکسی H.B قهوه‌ای GitiGuard61151-8017 (کد قدیم: EPTR800H) IPS-M-TP-190 8920 27/10/89
پوشش اپوکسی گلس فلیک GitiGuard43198 NORSOK M-501 11164 24/12/93
تأیید شرکت گیتی آسا جهت تولید پوشش کولتار اپوکسی و عضویت در وندور لیست GitiGuard61151 (Ral 9017) - 28497/588/95 01/02/95
تأیید شرکت گیتی آسا جهت تولید پوشش اپوکسی گلس فلیک و عضویت در وندور لیست GitiGuard 43198 - 127708/588/95 26/04/95
پوشش پلی‌یورتان بدون حلال (مخصوص خطوط لوله مدفون) IAMPROOF 302 BS EN 10290 12620 13/09/96
پوشش اپوکسی بدون حلال (مخصوص خطوط لوله مدفون) IAMSUB AIRLESS BS EN 10289 12621 13/09/96

4- تأییدیه های کیفی برای سیستم‌های رنگ آمیزی از پژوهشگاه صنعت نفت

واش پرایمر GitiNyl14431 (کد قدیم: WP10011) + فسفات روی وینیلی GitiNyl13440 (کد قدیم: VN104P6A) وینیل اصلاح شده GitiNyl53341 (کد قدیم: VNF5000) وینیل اصلاح شده GitiNyl53341 (کد قدیم: VNF5000) شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران 1266258 21/04/91
زینک فسفات اپوکسی GitiGuard11240 (کد قدیم: EP6120PHA) اپوکسی H.B GitiCover23121 (کد قدیم: EPF3119H) اپوکسی GitiGuard31121 (کدقدیم: EP8050H) شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران-منطقه اصفهان 5480/1132096 01/06/90
واش پرایمر GitiNyl14431 (کد قدیم: WP10011) + پرایمر سرنجی وینیلی GitiNyl13460 (کد قدیم: VN103P) وینیل اصلاح شده GitiNyl53341 (کد قدیم: VNF7110) وینیل اصلاح شده GitiNyl53341 (کد قدیم: VNF5000) شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران-منطقه اصفهان 5480/1129386 25/05/90
زینک فسفات اپوکسی GitiGuard11240 (کد قدیم: EP6120PHA) اپوکسی H.B GitiCover23121 (کد قدیم: EPF3119H) اپوکسی H.B GitiGuard31121 (کد قدیم: EP3119H) شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران- منطقه ساری 5380/83757 25/07/89
زینک فسفات اپوکسی GitiGuard11240 (کد قدیم:EP6120PHA) اپوکسی H.B GitiCover22121 کد قدیم: EPF3119H اپوکسی H.B GitiGuard22121 (کد قدیم: EP3128H) شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران- منطقه فارس-لارستان 4954/816 03/08/86
زینک ریچ اتیل سیلیکات GitiZinc10020 (کد قدیم: ST2003) اپوکسی H.B GitiCover23121 (کد قدیم: EPF7121H) پلی‌یورتان GitiDur31201 (کد قدیم: PU5000) - 5733/15251 07/10/83
زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 (کد قدیم:EPZR2003 ) اپوکسی H.B GitiCover23121 (کد قدیم: EPF 3119H) اپوکسی H.B GitiGuard31121 (کد قدیم: EP3128H) - 620/4931 24/04/81

1-4- ادامه تأییدیه های کیفی برای سامانه های رنگ آمیزی ذیل از پژوهشگاه صنعت نفت

شماره 1 زینک ریچ اپوکسی H.B GitiZinc11020 (کد قدیم: EPZR2085) - - 5730/1857 20/02/82
شماره 2 زینک ریچ اپوکسی H.B GitiZinc11020 (کد قدیم: EPZR2085) اپوکسی H.B GitiCover23121 (کد قدیم: EPF7121H) اپوکسی H.B GitiGuard31121 (کد قدیم: EP3119H) 5730/1860 20/02/82
شماره 3 زینک ریچ اپوکسی H.B GitiZinc11020 (کد قدیم: EPZR2085) اپوکسی H.B GitiCover23121 (کد قدیم: EPF7121H) پلی‌یورتان GitiDur32201 (کد قدیم: PU3119H) 5730/1861 20/02/82
شماره 4 و 5 اپوکسی زینک فسفات H.B GitiGuard11240 (کد قدیم: EP6120PHA) اپوکسی H.B GitiGuard22121 (کد قدیم: EPF7121H) اپوکسی H.B GitiGuard31121 (کد قدیم: EP3119H) پلی‌یورتان GitiDur31201 (کد قدیم: PU5000) 5733/6006 07/05/82
شماره 6 زینک اتیل سیلیکات GitiZinc10020 (کد قدیم: ST2003) - - 5730/1866 20/02/82

5- تأییدیه کیفی برای سیستم رنگ آمیزی مخازن سوخت هوایی از پژوهشگاه صنعت نفت

پوشش اپوکسی مخصوص سطوح داخلی مخازن سوخت هوایی GitiGuard53471-31 2507086 23/03/1400
پوشش اپوکسی مخصوص سطوح داخلی مخازن سوخت هوایی GitiGuard43471-31 2644932 08/08/1401

6- تأییدیه های کیفی برای سیستم‌های رنگ آمیزی بر اساس استاندارد ISO 12944-6 از پژوهشگاه صنعت نفت

شماره 1 پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 میانی اپوکسی ماستیک GitiMastic43191 پلی یورتان GitiDur32201 2016165 1396
شماره 2 پرایمر زینک اتیل سیلیکات GitiZinc10020 میانی اپوکسی ماستیک GitiMastic43191 پلی یورتان GitiDur32201 2016165 1396
شماره 3 پرایمر زینک فسفات اپوکسی GitiCover11040 میانی اپوکسی ماستیک GitiMastic43191 پلی یورتان GitiDur32201 2016165 1396
شماره 4 واش پرایمر GitiNyl14431 + فسفات روی وینیلی GitiNyl13440 وینیل اصلاح شده GitiNyl53341 وینیل اصلاح شده GitiNyl53341 2016165 1396
شماره 5 رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای600 درجه سانتیگراد GitiTerm33429 - - 2016165 1396

7- تأییدیه های کیفی دیگر از پژوهشگاه صنعت نفت

پوشش اپوکسی گلس فلیک مخصوص سطوح داخلی مخازن نفت و فرآورده GitiGuard43198 1857294 08/12/1394
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای600 درجه سانتیگراد GitiTerm33429 (کد قدیم: SL600) 5730/14777 24/10/1381
اپوکسی پلی آمید مطابق استاندارد IPS-M-TP-215 GitiCover11240 2641928 27/07/1401
پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 (کد قدیم: EPZR2003) 2-13346 19/12/1386

7-1- تأییدیه های کیفی از پژوهشگاه صنعت نفت

زینک ریچ اپوکسی H.B GitiZinc11021 اپوکسی H.B GitiCover24121 پلی یورتان GitiDur32201 93534 1399
زینک فسفات اپوکسی GitiGuard11240 (کد قدیم: EP6120PHA) اپوکسی H.B GitiCover22121 (کد قدیم: EPF3119HI) اپوکسی GitiGuard31121 (کدقدیم: EP3128H) 2567/800 1388

8- تاییدیه های کیفی از مؤسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر (مترا)

رنگ اپوکسی بدون حلال IAMSUB AIRLESS شرکت ملی انتقال گاز ایران 13277-139912 10/12/99
9 تأییدیه کیفی برای سیستمهای رنگ آمیزی مختلف 9 تأییدیه کیفی برای سیستمهای رنگ آمیزی مختلف 9 تأییدیه کیفی برای سیستمهای رنگ آمیزی مختلف 929/9402 ص 13/02/94
سیستم رنگ آمیزی پرایمر لایه میانی لایه نهایی شماره تاریخ
شماره 1 زینک اتیل سیلیکات GitiZinc10020 + سیلر اپوکسی GitiCover81050 اپوکسی H.B GitiCover23121 پلی‌یورتان H.B GitiDur32211 LS-9100396-Part 1 05/30/2014
شماره 2 زینک اتیل سیلیکات Gitizinc 10020 + سیلر اپوکسی GitiCover81050 اپوکسی H.B GitiCover23121 پلی‌یورتان GitiDur32201 LS-9100396-Part 2 05/30/2014
شماره 3 زینک اتیل سیلیکات GitiZinc10020+ سیلر اپوکسی GitiCover81050 اپوکسی اکسید آهن میکاییH.B GitiCover23127 پلی‌یورتان GitiDur32201 LS-9100396-Part 3 05/30/2014
شماره 4 پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 اپوکسی H.B GitiCover23121 پلی‌یورتان H.B GitiDur 32211 LS-9100396-Part 4 05/30/2014
شماره 5 پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 اپوکسی H.B GitiCover23121 پلی‌یورتان GitiDur32201 LS-9100396-Part 5 05/30/2014
شماره 6 پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 اپوکسی اکسید آهن میکاییH.B GitiCover23127 پلی‌یورتان GitiDur32201 LS-9100396-Part 6 05/30/2014
شماره 7 کولتار اپوکسی GitiGuard61101 - کولتار اپوکسی GitiGuard61101 LS-9100396-Part 7 05/30/2014
شماره 8 کولتار اپوکسی H.B GitiGuard61151 - کولتار اپوکسی H.B GitiGuard61151 LS-9100396-Part 8 05/30/2014
شماره 9 اپوکسی زینک کرومات GitiCover11030 - اپوکسی پلی آمین GitiGuard51153 LS-9100396-Part 9 05/30/2014
- پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 اپوکسی H.B GitiCover24121 پلی‌یورتان GitiDur32201 8094/9710 12/10/97
9288/9711 23/11/97
- پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11020 اپوکسی اکسید آهن میکاییH.B GitiCover23127 پلی‌یورتان GitiDur31201 139906-05372 06/06/99
139912-13544 14/12/99

9- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی از پژوهشگاه نیرو

پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11020 (کد قدیم: EPZR2085) کولتار اپوکسی H.B GitiGuard61151-Brown (کد قدیم: EPTR800H) کولتار اپوکسی H.B GitiGuard61151-Black (کد قدیم: EPTR900H) شرکت فراب CP85-51 CP85-52 23/4/86
پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11020 (کد قدیم: EPZR2085) کولتار اپوکسی H.B GitiGuard61151-Brown (کد قدیم: EPTR800H) کولتار اپوکسی H.B. GitiGuard61151-Black (کد قدیم: EPTR900H) شرکت فراب 1000/68517 21/09/84
پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11020 (کد قدیم: EPZR2085) کولتار اپوکسی H.B GitiGuard61151-Brown (کد قدیم: EPTR800H) کولتار اپوکسی H.B. GitiGuard61151-Black (کد قدیم: EPTR900H) شرکت فراب 1191/800/9U12 18/08/84
پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 (کد قدیم: EPZR2003) اپوکسی اکسید آهن میکایی H.B GitiCover23127 (کد قدیم: EPMIOXH) پلی‌یورتان GitiDur 32201 (کد قدیم: PUF5000) شرکت پارس کیهان 4918-81 28/10/81

10- دیگر تأییدیه های کیفی محصولات

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
اپوکسی بدون حلال مناسب برای خطوط لوله مدفون IAMSUB AIRLESS BS EN 10289:2002 21793-1395 24/03/95
پوشش اپوکسی بدون حلال IAMSUB AIRLESS BS EN 10289:2002 12670-1397 22/02/97
پلی یورتان بدون حلال مناسب برای خطوط لوله مدفون IAMPROOF 302 BS EN 10290 64596-1395 11/02/95
شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی گاز ایران
پوشش پلی یورتان بدون حلال IAMPROOF 302 IGS-M-TP-020(1) گ./050/176839 05/12/94
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
پوشش اپوکسی خمیری جهت اعمال در Splash Zone و Tidal Level در زیر آب IAMSUB SPALMATURA - گ 24/030/39072 19/05/93
شرکت پایانه‌های نفتی ایران شرکت پایانه‌های نفتی ایران شرکت پایانه‌های نفتی ایران شرکت پایانه‌های نفتی ایران شرکت پایانه‌های نفتی ایران
پوشش اپوکسی خمیری جهت اعمال در Splash Zone و Tidal Level در زیر آب IAMSUB SPALMATURA - 3440/7 ت ا/92 05/07/92
شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران
پرایمر زینک ریچ اپوکسی، لایه میانی اپوکسی، لایه نهایی پلی‌یورتان و کولتار اپوکسی GitiDur32209 (کد قدیم: PU207) GitiGuard61101 (کد قدیم: EPTR504) GitiZinc11021 (کد قدیم: EPZR2003) GitiCover23101 (کد قدیم: EPF3119) - 2980/80 02/12/80
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران
رنگ‌های وینیلی GitiNyl14431 GitiNyl13460 GitiNyl13440 GitiNyl53341 - 23796/800 07/10/90
شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه
سیستم رنگ آمیزی C5 و تأیید رنگ لایه میانی اپوکسی (P14) GitiCover23121 GSY-02 129/39/71240 14/12/81