GITI PAINT copy

پرایمرهای اپوکسی

سیلر اپوکسی

سیلر اپوکسی شرکت گیتی آسا یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می‌باشد. این پوشش غالباً به صورت Tie Coat بر روی سطوح متخلخل برای جلوگیری از بروز عیوب در لایه‌های بعدی اعمال می‌گردد. بر همین اساس دو محصول GITICOVER81050 برای اعمال بر روی سطح پرایمر اتیل سیلیکات (GITIZINC10020 و GITIZINC10020-3) و محصول GITIFLOOR82101 برای اعمال بر روی سطوح بتنی طراحی و پیشنهاد می‌گردد.

برای اطلاع از سایر ویژگی‌های فنی به دیتاشیت این محصولات مراجعه فرمایید.