وندور لیست

خریداران حرفه ای رنگ و پوشش با ارزیابی عرضه کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز خود، لیستی شامل عرضه کنندگان معتبر پذیرفته شده را تهیه می کنند، تا در زمان نیاز به یک کالا یا خدمات خاص در کوتاه ترین زمان بتوانند به نیاز خود دست پیدا کنند، دیگر دلیل تهیه این فهرست ها که به وندورلیست Approved Vendor List موسوم است (فهرست تامین کنندگان مجاز)، نظارت بر خرید پیمانکاران از سوی شرکت کارفرما است. به این صورت پیمانکار متعهد می گردد تنها از میان فهرست عرضه کنندگان کالا و خدمات مورد تائید شرکت کارفرما یا همان وندورلیست خرید کند.در همین راستا، شرکت گیتی آسا و محصولات تولیدی آن بارها از سوی کارفرمایان محترم مورد ارزیابی قرار گرفته و هر بار با عنایت خدا، از این ارزیابی ها سربلند بیرون آمده است. از جمله این کارفرمایان می‌توان به وندور جامع نفت و شرکت‌های مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی، ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران، نفت فلات قاره ایران، پایانه های صادرات نفتی ایران، نفت و گاز پارس جنوبی، کالای پتروشیمی و ... اشاره نمود.

در ادامه برخی از شرکتهایی که نام شرکت گیتی آسا را در لیست تامین کنندگان مورد صلاحیت خود قرار داده اند معرفی می گردد.

انواع محصولات GITI KCC شرکت ملی نفت ایران – مناطق نفتخیز جنوب
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت بازرگانی پتروشیمی
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت کالای پتروشیمی
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت مهندسی و توسعه نفت پروژه آماک
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت ملی حفاری ایران
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت ملی گاز ایران
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی شرکت مهندسی و ساختمان گاز ایران
انواع محصولات صنعتی مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و لیست SPEC
انواع محصولات صنعتی و دریایی مهندسین مشاوران ناموران
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی مهندسین مشاور چگالش
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی مهندسین مشاور سازه
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی مهندسین مشاور نارگان
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی مهندسی مشاور مهاب قدس
انواع محصولات گیتی آسا و KCC پایانه های صادرات مواد نفتی OTC
انواع محصولات GITI KCC شرکت مهندسی و توسعه نفت
انواع محصولات صنعتی گیتی آسا و GITIKCC شرکت نفت فلات قاره
انواع محصولات صنعتی گیتی آسا و GITIKCC شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
انواع محصولات صنعتی خاص گیتی آسا و GITIKCC طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی PEDEC
انواع محصولات صنعتی شرکت پتروپارس
انواع محصولات GITIKCC شرکت نفت و گاز پارس
انواع محصولات صنعتی گیتی آسا و GITIKCC شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ECC
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی ایریتک
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی ذوب آهن اصفهان – پروژه توازن
انواع محصولات صنعتی نیروگاه اتمی بوشهر
انواع محصولات صنعتی و ساختمانی فولاد مبارکه
انواع محصولات صنعتی مپنا
انواع محصولات صنعتی خاص گیتی آسا و GITIKCC پتروشیمی زاگرس
انواع محصولات صنعتی شرکت ملی نفت – مناطق مرکزی ایران
رضایت‌نامه از محصولات Off Shore و محصولات GITIKCC شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
تائیدیه فنی پوشش‌ها شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
رضایت‌نامه از محصولات Off Shore و محصولات GITIKCC شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)