GITI PAINT copy

پرایمرهای اپوکسی

پرایمر های اپوکسی زینک ریچ

پرایمر اپوکسی زینک ریچ حاوی 77-65 درصد پودر روی در فیلم خشک

پرایمر زینک ریچ اپوکسی شرکت گیتی آسا با کد محصول GITIZINC11022 یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می‌باشد. این پرایمر مطابق SSPC PAINT 20 - Level 3 طراحی شده و بر همین اساس حاوی حداقل 65 درصد پودر روی در فیلم خشک می‌باشد. این پرایمر علاوه بر خواص ضدخوردگي خوب، مقاومت خوبی نیز در برابر شرايط جوي و رطوبت دارد.

برای اطلاع از سایر ویژگی‌های فنی به دیتاشیت این محصول مراجعه فرمایید.

پرایمر اپوکسی زینک ریچ حاوی 77-84 درصد پودر روی در فیلم خشک

پرایمر زینک ریچ اپوکسی شرکت گیتی آسا با کد محصول GITIZINC11021 یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می‌باشد. این پرایمر مطابق SSPC PAINT 20 - Level 2 طراحی شده و بر همین اساس حاوی حداقل 77 درصد پودر روی در فیلم خشک می‌باشد. این پرایمر علاوه بر خواص ضدخوردگي بسیار خوب، مقاومت خوبی نیز در برابر شرايط جوي و رطوبت دارد.

برای اطلاع از سایر ویژگی‌های فنی به دیتاشیت این محصول مراجعه فرمایید.

پرایمر اپوکسی زینک ریچ حاوی حداقل 85 درصد پودر روی در فیلم خشک

پرایمر زینک ریچ اپوکسی شرکت گیتی آسا با کد محصول GITIZINC11020 یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می‌باشد. این پرایمر مطابق SSPC PAINT 20 - Level 1 طراحی شده و بر همین اساس حاوی حداقل 85 درصد پودر روی در فیلم خشک می‌باشد. این پرایمر علاوه بر خواص ضدخوردگي عالی، مقاومت خوبی نیز در برابر شرايط جوي و رطوبت دارد.

برای اطلاع از سایر ویژگی‌های فنی به دیتاشیت این محصول مراجعه فرمایید.